Projektering

bandtrp sma

Med behovsanalys som utgångspunkt kan våra projektledare ta fram ett optimalt alternativ med hänsyn till projektets förutsättningar.

Några av punkterna från checklistan:

 • Genomgång av behovsanalysen
 • Allmän information (omfattning, kontaktpersoner, kostnader, tidsplan mm)
 • Eventuella kritiska villkor
 • Utrymme och plats
 • Typ av modell
 • Material som skall bearbetas
 • Övrig layout
 • Kalkylera beredning
 • CAD-ritning – lokalen, maskinen, funktionen mm
 • Kontakta kompletterande underleverantörer
 • Styr & regler – ta fram motordrifter, ventiler, givare, funktionsbeskrivning mm
 • Beräkna drift – hastighet, motstånd, effekt
 • Transportbehov/ logistik
 • Myndighetskrav, lagar, standarder och andra regler
 • Tidsberäkning montage och demontage
 • Projektmöten, gå igenom underlag och förväntat resultat