Om oss

Maskiner och maskinlinjer

Vi konstruerar, bygger och levererar maskiner, bandtransportörer och anläggningar till bland annat fönster- och dörrfabriker, hyvlerier, sågverk, skivindustrier, pelletsfabriker, panncentraler, återvinningsstationer, gruvor och betongstationer.

Maskiner samt kompletta anläggningar installeras och körs igång på plats hos våra kunder.

Projektering och konstruktion

LW-Balsta hjälper företag som vill investera i maskiner eller anläggningar redan från början med projektering och layoutritningar. Använd oss som stöd, eller låt oss sköta hela projektet.

Vi arbetar med både 2 och 3-dimensionella ritningar, allt beroende på vad som passar projektet och förutsättningarna bäst.

Vi kan gå in i din befintliga anläggning och hjälpa dig med att t.ex. bygga bort problem/ öka din driftsäkerhet, tillföra nya funktioner eller komplettera säkerhetssystemet.

Service och underhåll

LW-Balsta har många års erfarenhet av avhjälpande service och underhåll. Vi står idag till tjänst med en dygnet runt jour som används flitigt av företag i regionen. Vi är bra rustade för att hantera service och underhållsarbeten ute på fältet.

Förutom den avhjälpande serviceverksamheten så kan vi erbjuda enkla koncept för förebyggande underhåll. Vid ett sådant åtagande kan vi gå igenom din anläggning för att registrera alla maskiner och tilldela dem ett unikt rullande underhållsschema som utformas enligt dina önskemål och våra rekommendationer. Vi protokollför alla åtgärder och använder oss av checklistor för enkel uppföljning och prioritering av åtgärder.

För att möjliggöra den höga servicenivå vi har, så lagerför vi många olika komponenter inom bland annat lagringar, transmissioner, transportband, hydraulik och pneumatik.

I vår verkstad finns maskiner och utrustning för varierande typer av maskinell bearbetning, bl.a. svarv, fräs, planslip, kilspårsmaskin, slangpress, plåtklipp och bandsåg.

Process- samt transportband, drivremmar och vulkning

LW-Balsta har många års erfarenhet av transportband och drivremmar. Vi har en separat bandverkstad där vi tillverkar och reparerar transportband och drivremmar.

Vi står väl rustade för att hantera bandbyten ute på fältet. Vi står till tjänst med allt från byten av tunga transportband i stenkrossanläggningar och sågverk, till tunna och fina band i tex tryckerier och bagerier.