GD-Oljor

GD-Oljor är vår huvudleverantör av oljor och smörjmedel, med lager och kontor i Falun är dom en lokal leverantör med väldigt bra lagerhållning och support.

Genom GD-Oljor tar vi hem Oljor och smörjmedel av märket Texaco, men även kemtekniska produkter som spolarvätska, glykol och avfettning.

Vi lagerför en anpassad del av Texacos sortiment, med fokus på  industri, entreprenad, lantbruk och skogsbruk.