Sverull ElektroDynamo

Sverull ElektroDynamo är en ledande aktör inom industriservice, mekaniskt underhåll och produktförsäljning med spetskompetens inom elektromekanik, lager, transmissioner, tätningar och pumpar.

Sverulll ElektroDynamo är vår huvudleverantör av främst SKF lager och lagerkomponenter. Med bra lagerhållning och kundsupport är dom ett självklart val för oss.

Angående namnet som kanske inte klingar riktigt bekant:

Sverull ElektroDynamo är ett framgångsrikt resultat av fusionen mellan AB Sverull och ElektroDynamo AB som färdigställdes den 29 februari 2016. Sverull ElektroDynamo fusionerades därefter med ME Maskin & Industriservice 1 januari 2017, där dom idag verkar under det gemensamma företagsnamnet Sverull ElektroDynamo AB.