Bandtransportörer moduluppbygda

LW-Balsta bygger bandtransportörer enligt era specifikationer. Vi har lång och
gedigen erfarenhet av komplexa konstruktioner. Tillsammans med våra kunder har vi genom åren löst många utmaningar vad det gäller att transportera allt ifrån brädor till fönsterlist. Bandtransportörer är en liten men nog så viktig del i alla anläggningar, därför strävar vi efter anpassade utföranden som vi vet ger många års pålitlig drift.

Bandtransportören byggs runt en aluminiumprofil och alla
ingående komponenter skruvas fast. Det ger en mycket flexibel och anpassningsbar lösning som även klarar framtidens behov.

Några av fördelarna med en modulbyggd transportör:

  • Enkelt och snabbt att byta ut slitdelar
  • Lätt att lägga till extra givare eller fotoceller då dessa kan skruvas fast i profilen
  • Aluminiumprofiler ger en nätt konstruktion som är både lätt och stark
  • Konstruktionen behåller sin korrosionsbeständighet eftersom du inte behöver skära eller svetsa i den vid en framtida anpassning.