Buntläggare

Utvecklad för buntläggning av panel eller annat virke. Buntläggaren fungerar som ett sjunkfack, vilket ger en mycket skonsam hantering  av virket. Ett system med dubbla pneumatiska armar som arbetar växelvis garanterar hög hastighet  och precision.Maskinen har en tvärgående inmatning och en längsgående utmatning, vilket ger en kompakt och lättplacerad enhet. Automatisk breddinställning möjliggör körning av olika panelbredder och längder utan att operatören behöver posta  om maskinen. Smart längdavkänning gör att buntläggaren kan jobba snabbare vid körning av korta längder.