Gaffelvagn

Gaffelvagnen är ett smart sätt att flytta hela skikt av material mellan olika typer av transportörer. Den används ofta vid 90° förflyttningar mellan kedjebalkar och rullbanor.  I regel byggs gaffelvagnen på kuggremsdrivna linjärenheter, det ger snabb, tyst och exakt gång samtidigt som drivpaketet blir inkapslat och skyddat från damm och smuts. Med genomtänkt styrning kan gaffelvagnen även fungera som buffert/mellanlager.