Maskiner för materialbearbetning

Ibland är det inte ekonomiskt försvarbart att köra enkla operationer i en stor CNC-maskin, då hjälper vi våra kunder att bygga en maskin för t.ex. borrning eller fräsning. Det kan vara allt från fristående till fullt ut integrerade maskiner i en hyvellinje eller dubbeltapp.

  • Fristående eller integrerade i befintlig produktionslinje
  • Genommatade med in och utmatningsautomatik
  • Manuella med i- och urplockning av ämnen för hand eller med vakuumplockare
  • En eller flera olika borrningar/fräsningar