Ombyggnation anpassning maskiner

Vi har genom åren byggt om och renoverat ett antal olika maskiner t.ex. hyvlar/dubbeltappar, transportörer, fläktar, entreprenadredskap, kvarnar, kapar, karm- och bågpressar mm.

Ett bra exempel är där en kund önskade bättre driftsekonomi och funktion på en hyvellinje. Det resulterade i ombyggnationer och anpassningar av ett flertal variatordrifter. Dessa ersattes med frekvensstyrda remdrifter. Fördelarna blev högre tillgänglighet d.v.s. mindre produktionsbortfall, enklare hantering av reservdelar och en klart förbättrad totalekonomi.