Säkerhetskonstruktioner

Vi levererar allt från enstaka skydd till kompletta säkerhetslösningar.

Tillsammans tar vi fram en riskanalys, därefter tar vi fram förslag på olika tekniska lösningar. Exempel på säkerhetskonstruktioner är galler, ljusbommar, räcken mm.

I många fall bygger vi om gamla farliga maskiner så att de uppfyller dagens krav på personsäkerhet.

  • Galler
  • Ljusbommar
  • Räcken
  • Plexiglas
  • Huvar