Skruvtransportörer

Skruvtransportörer är ett bra alternativ där täta och kraftiga transportlösningar är ett krav.

Exempel på användningsområden är bortforsling av material från flishuggar eller kvarnar samt utjämning av materialflöden.

Skruvtransportören kan byggas i slutna eller öppningsbara utföranden och kan tillverkas i två olika varianter, med eller utan centrumkärna.

Storlekar och längder väljs utifrån behov.