Transportörer med modulband

Modulbandstransportör för styckegodshantering är en mycket mångsidig transportör. Modulbandet drivs med kuggar (mekaniskt ingrepp) och möjliggör förflyttning av tungt gods till skillnad från konventionella band som drivs med hjälp av friktion mellan bandet och drivtrumman.

Exempel på egenskaper:

  • Öppna/stängda band
  • Kemikalietålighet
  • Livsmedelsklassning
  • Flera färgalternativ
  • Modulbandstransportörerna kan byggas med stängda eller öppna band i många olika varianter
  • Modulbanden är lätt att tvätta och det är enkelt att byta ut trasiga länkar
  • Modulbanden kan kompletteras med medbringare och andra speciallänkar
  • Modulbanden är tillverkad av formsprutad plast och finns därför i en mängd olika plastsorter