Buntläggare

Vi har levererat buntläggare till Siljan som används för panel eller annat virke. Buntläggaren fungerar som ett sjunkfack, vilket ger en varsam hantering godset. Dubbla pneumatiska armar garanterar hög hastighet och precision.
Buntläggaren har en tvärgående inmatning och en längsgående utmatning. Det gör den liten och smidig och lätt att placera.  Inbyggd automatik gör det enkelt att köra olika panelbredder och längder.