Skogsservice / Kedjeslipning

Med det här inlägget vill jag informera om att vi på LW-BALSTA AB fr.o.m den 3/7 2015 övertagit slipning av maskinkedjor samt svärdrenovering från Westh Slip & Alltjänst.

Vi slipar i dagsläget åt ca 35 skördare och nu satsar vi framåt och vill öka vårt kundunderlag!

 

Fakta slipning:

Vi strävar efter att varje kedja skall vara perfekt. Det innebär att kraven på både utrustning och kompetensen hos den som slipar måste vara höga. Det törs jag lova att vi uppfyller! Varje kedja granskas och bedöms, slipas, och granskas igen så att parametrar som t.ex.  underställning av ryttare och längd/vinkel på varje skärtand är exakt. En slipad kedja blir i princip alltid vassare än en ny, då toleranserna i våra maskiner är snävare än de hos kedjetillverkaren.

 

Fakta svärdrenovering:

När vi renoverar ett svärd riktas det först upp. Vi använder oss utav rätbord för att säkerställa att svärdet är absolut rakt innan det går vidare till ev. svetsning av förslitningar. Svetsningen görs med en noga utvald tråd från ESAB, där vi tillsammans med deras expertis hittat en bra balans mellan seghet och slitageskydd. Efter svetsning slipas svärden och noshjulet byts ut vid behov. Noshjulets nitar pressas kontrollerat på plats för att maximera livslängden. Vi lagerför en mängd olika svärd så att förbrukade svärd vid önskemål kan ersättas.

 

Logistik:

Våra kunder har i dagsläget möjlighet att lämna kedjor och svärd på tre olika platser – Edsbyn, Bollnäs eller Söderhamn. Vi hämtar och lämnar med två veckors intervall. Givetvis går det också bra att skicka svärd och kedjor med t.ex. Bussgods eller Schenker.

 

/ Robert W