Bandmontage, bandskarvning och tillverkning av gummidetaljer

I mer än 20 års tid har vi skarvat, lagat och monterat transportband, genom denna erfarenhet kan vi snabbt avgöra vilken metod som passar er bäst för att erhålla en kostnadseffektiv lösning. Vi utför alla typer av arbeten som är förknippade med bandmontage och bandskarvning, både i egen verkstad och ute på fältet.

Vi tillverkar kundspecifika gummidetaljer på beställning, vanliga exempel är gummistrutar, damasker och specialgjorda tätningar till bland annat kalk, grus och betongindustri. Utgångsmaterialet är gummiduk med olika kvalitéer i tjocklekar från 1 till 50 mm.