Behovsanalys och rådgivning

Behovsanalysen ger dig ett underlag för projekteringen, där alla tekniska förutsättningar har dokumenterats. Därmed kan du som kund få underlag för projekteringen, klarlagd ansvarsfördelning och en effektiv användning av befintliga resurser.

Behovsanalysen är en tjänst som i huvudsak utförs hos kunden. Där går vi tillsammans systematiskt igenom det aktuella projektet, alla praktiska förutsättningar och sammanställer all information. Checklistan nedan kan med fördel användas för att säkerställa att underlaget blir komplett.
Arbetet leder fram till ett underlag för projekteringen.

Några av punkterna från checklistan:

  • Hur fungerar befintlig anläggning, processflöden?
  • Ritningsunderlag på befintliga installationer, layout mm
  • Vilken maskinpark finns idag?
  • Syfte ex. öka produktionstakten, automatisera, kvalitetshöjning mm
  • Hastighet som önskas på maskinen