Förebyggande underhåll

Vi erbjuder ett förebyggande underhåll som utförs enligt överenskommet tidsintervall (bestäms med er som kund) för att undvika oplanerade driftsstopp och slippa dyrbara produktionsbortfall. Det förebyggande underhållet förlänger era maskiners livslängd vilket ger en bättre totalekonomi.

Exempel på förebyggande underhåll är:

  • Filterbyte
  • Smörjning
  • Byte av huggstål
  • Justering av kedjor/remmar
  • Åtgärda läckage