Övriga tjänster

CAD-ritning
Vår konstruktionsavdelning består av ett antal erfarna konstruktörer som arbetar i 2D och 3D med bl.a SolidWorks, AutoCAD och IronCAD. Vi kan ta emot de flesta typer av produktionsritningar. Våra konstruktörer kan även mäta upp och ta fram ett ritningsunderlag på redan tillverkade legodetaljer/ produkter och prototyper.

Montering/driftsättning
I samband med leverans monterar vi och driftsätter din anläggning. Vi kan även installera och montera samt driftsätta en anläggning som du köpt från annan leverantör. Oavsett om ni köper en ny eller begagnad maskin/ anläggning kan vi installera och driftsätta den.

Utbildning
Vi genomför utbildning av operatörer och underhållspersonal på levererade maskiner med tillhörande styrsystem. Vi anordnar utbildningar och seminarier inom bl.a. smörjmedel, transmission och pneumatik.

Besiktning
Genom att besikta och förebygga problem på maskiner minimeras risken för driftstörningar som kan innebära stora kostnader. Vi kan enligt ett tidsintervall, som ni bestämmer, besiktiga och kontrollera era maskiner. Ni erhåller därefter ett protokoll med förslag på åtgärder.

Optimering (förslag på förbättringar)
En optimering går ofta hand i hand med en besiktning. När en maskin har använts under en längre tid, kan vi göra en s.k. optimering där vi justerar den för att höja maskinens kapacitet eller minska energiförbrukningen mm. Vi kan även bygga om maskinen för att öka dess kapacitet.

Lager hos kund (konsignationslager)
Vi kan tillhandahålla ett mindre fysiskt lager med reserv och/ eller slitdelar hos er som kund där ni betalar för det ni utnyttjar. Genom detta minskar ni er kapitalbindning och kapitalkostnader eftersom ni betalar först när ni tar ut reserv eller slitdelen från lagret. Detta kan vara speciellt bra när ni har svårigheter att lägga bra prognoser och har ett brett behov av material.

Telefonsupport och jour
När ni ringer vår telefonsupport får ni snabbt hjälp med era frågor som avser levererade
maskiner/anläggningar. Vår jourverksamhet för underhåll och service finns tillgänglig dygnet runt och vi kan hjälpa er oavsett maskinleverantör.

Personlig serviceman
Vi erbjuder en servicetekniker som är uppdaterad på er anläggning och era behov, oavsett vem som har levererat maskinerna/ anläggningen. Er personlige serviceman utför service, som med kortare eller längre intervall måste göras för att undvika driftstörningar. Denna tjänst är värdefull inte minst vid ingrepp som kräver djupare insikt i maskinen/anläggningens funktion.