Projektering

Med en behovsanalys som utgångspunkt kan våra projektledare ta fram ett optimalt alternativ med hänsyn till projektets förutsättningar.

Exempel på punkter som kan ingå i ett projekt :

 • Genomgång av behovsanalyses
 • Allmän information (omfattning, kontaktpersoner, kostnader, tidsplan mm)
 • Eventuella kritiska villkor (ATEX, Buller)
 • Tillgängligt utrymme och plats
 • Egenskaper hos material som skall bearbetas eller hanteras
 • layouter och placering
 • Kalkyler och beredning
 • CAD-ritning av  lokaler, maskin, funktionen mm
 • Kontakter med kompletterande underleverantörer
 • Styr & reglerutrustning – motordrifter, ventiler, givare, funktionsbeskrivningar mm
 • Beräkningar av drifter – hastigheter, motstånd, effekter etc.
 • Transportbehov/ logistik
 • Myndighetskrav, lagar, standarder och andra regler som påverkar projektet
 • Tidsberäkningar för montage och eventuella demonteringar av befintlig utrustning